Oproer in de Kempen

Oproer in de Kempen  1798 – 1830 is geschreven door de auteur Julius Schellens en gelezen door Godart Bosmans. Onderstaand zijn recensie en reken maar dat hij het boek aanraadt! Vooral voor iedereen die wat meer wil weten over de ontstaansgeschiedenis van België.

Historische streekroman

Terwijl Belgen en Nederlanders vandaag de dag in vrede naast mekaar samenleven, is het ooit wel anders geweest. In zijn eigen vlotte vertelstijl verhaalt de auteur Julius Schellens in deze historische streekroman de periode 1798-1830. Dit is de periode waarin de Belgen zich afscheidden van de Nederlanders en België dus onafhankelijk werd.

Zowel de aanleiding als het verloop van deze strijd komen aan bod. Uitgebreid wordt besproken hoe dit verliep tussen de boerenjongens van de Kempen en de goed uitgeruste legers van de Nederlanders.

Revolutie!

Verschillende dorpsfiguren worden ten tonele gebracht bij het ontkiemen van de opstanden en het ontstaan van de revolutie. Deze revolutie zou uiteindelijk de Hollanders uit België verdrijven. Er wordt getoond hoe snel jonge mannen bereid zijn om te vechten tegen onrecht. Armoede, honger en uitbuiting lagen hieraan ten grondslag.

Na gehoord te hebben van de Franse revolutie en de drang om een einde te maken aan de Nederlandse bezetting, besluit Adriaan ten strijde te trekken. Hij is de zoon van de welstellende dorpsbrouwer. Hij ruziet daardoor met zijn ouders. Maar eveneens is er heibel omdat hij niet wil trouwen met de eveneens welgestelde Dorothea. Dorothea werkt als secretaresse reeds lange tijd op de brouwerij en heeft een oogje heeft op de gezonde knappe jonge man.
Dit tot droefenis van beider moeders die een mooie toekomst voor hun kinderen in rook zien opgaan. Althans in hun ogen…

Kempen in België

Echte liefde

Adriaan’s liefde gaat echter uit naar Machteld, een verstandige mooie en karaktervolle geitenhoedster. Machteld is de dochter van Ward. Ward is een oud-strijder van de Boerenkrijg, die meegevochten heeft in de napoleontische oorlogen en een been kwijtraakte in de slag bij Waterloo. Machteld en haar vader bewonen samen een eenvoudig boerderijtje in het bos, niet zo ver van het dorp  waar Adriaan woont. Tijdens deze woelige periode beleven Adriaan en zijn goede vriend Dries vele avonturen die hun zowel frustreren als gelukkig maken. Zo vochten ze mee in de strijd ter bevrijding van Antwerpen en de Antwerpse haven maar eveneens escorteerden ze de eerste koning der Belgen door een mooi gedeelte van de Kempen.

Oproer in de Kempen

Het boek beschrijft uiteraard ook dat de Nederlanders niet zonder morren, slag of stoot het land verlieten  en dat ging dan ook gepaard met niet zo fraaie oorlogsdaden.

Vele historische feiten komen vlot leesbaar aan bod in deze boeiende, leerrijke en deels romantische roman. Eveneens, en niet in het minst,  geeft het boek inzicht en een duidelijk beeld van de invloed en de rol die zowel Engeland als Frankrijk heeft gespeeld in de onafhankelijkheid van België.

Kortom, een aanrader voor iedereen die een beeld wil krijgen van de Belgische ontstaansgeschiedenis en de gebeurtenissen in de Kempen tussen 1798 en 1830  alsook de eerste jaren daarna. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *