De schoonheid van de groene revolutie

Het boekje ‘Als gezond verstand koning was’ van Dennis Storm gaat over ‘de schoonheid van de groene revolutie’. Het grijpt je bij je kladden want Dennis Storm heeft een punt. Meerdere punten zelfs. Zijn de consumptiemaatschappij en het kapitalisme aan het begin van hun einde gekomen?

Dennis Storm-t!

De schrijver van dit boekje (klein formaat, 113 pagina’s) kennen velen misschien van de TV. Hij maakte van 2006 tot 2016 reisprogramma’s. Ik had zelf nog nooit van hem gehoord tot ik onlangs een interview las in het zaterdag-magazine van de Volkskrant. Daarin werd hij flink onder vuur genomen vanwege zijn voormalige werkzaamheden en zijn visie nu: aanjager van het minimalisme en de groene revolutie. Hij wekte mijn interesse en sympathie en dus kocht ik dit boekje. Ik heb er geen moment spijt van gehad en kan het iedereen aanraden. Als het onderwerp je interesseert, lees je het in één ademteug uit. Het leest als een trein en ‘stormt’ bij je naar binnen.

De groene revolutie

De schoonheid van een groene revolutie, is de subtitel van het boekje. Maar kan een revolutie überhaupt ‘schoon’ zijn? Meestal gaat deze met een schok gepaard, zoals nu precies het geval is: een pandemie raast over de wereld en de klimaatsverandering gaat sneller dan we hadden verwacht. Ook speelt nu sociale ongelijkheid een grote rol in de wereld. In tijden van crisis wordt het extra zichtbaar wie sterk is (lees: rijk) en zwak (lees: arm). De revolutie is een feit, nu alleen nog de juiste kant op. En welke kant is dat? Een maatschappij waarin een andere verdeelsleutel heerst en die vooral in balans is met de natuurlijke grondstoffen.

Feiten en nepnieuws

Dennis onderbouwt zijn mening over verspilling en ongelijkheid met vele feiten die achterin het boekje zijn aangegeven bij ‘noten’. Hierin verklaart hij begrippen en gebeurtenissen. Dit is ongetwijfeld zo uitgebreid gedaan om te voorkomen dat hij wordt beticht van nepnieuws of bangmakerij. Ik vind zijn boek echter geen bangmakerij, hij benoemt de feiten en gebeurtenissen en houdt de lezer regelmatig een spiegel voor.

De koning als metafoor

“Als gezond verstand koning was” komt regelmatig als metafoor terug in zijn boek. We lezen op de achterzijde:

“Stel nou dat we de consumptiemaatschappij waarin we leven van de troon zouden stoten en vervolgens ons collectieve gezonde verstand tot koning zouden kronen. Hoe zou de wereld er dan uit zien?”

Moedeloosheid verandert in strijdvaardigheid!

Dennis Storm laat duidelijk zien dat ieder individu keuzes kan maken. Dit lazen we ook al in ‘De afvalvrije keuken’, ‘Zero Waste’ en ‘Zero Waste leven, hoe doe je dat’. Hij hamert erop je gezonde verstand te gebruiken en geen dingen te kopen die je niet nodig hebt, ook al word je dit aangepraat. En zo zijn er vele andere dingen die je op microniveau zelf kunt doen of laten.

Tegelijkertijd benadrukt hij dat op macroniveau de koning der consumptiemaatschappij een hard feit is en dat er nauwelijks is aan te ontkomen. Veranderingen zijn lastig, maar nodig!

Is het boekje deprimerend en demotiverend? Absoluut niet. Dennis vertelt in het laatste hoofdstuk dat hij strijdvaardig is en dat hij niet de enige is die gelooft in een betere groene wereld.

Meer boeken over dit onderwerp: