De christelijke mythologie – Alex Tanguy

‘De christelijke mythologie’ is geschreven door Alex Tanguy. De subtitel: ‘Ontstaan en ontwikkeling’ laat al een sluimer zien van de inhoud van het boek. Het boek gaat over de stelling dat de oorsprong van het christendom niet het zogenaamde Heilige land is maar de in de derde eeuw ernstig in verval verkeerden hoofdstad van het Romeinse Rijk.

Alex Tanguy

De auteur Alex Tanguy is geboren Amsterdam en verhuisde naar Antwerpen in 1967. Daar is hij afgestudeerd aan de Universiteit Antwerpen in 1982 als Licentiaat (Master) Germaanse Filologie. Hij is leraar Nederlands en gepassioneerd door geschiedenis. Én gefascineerd door godsdienst en de dramatische impact daarvan op de mensheid. Sinds 2005 is hij Romereiziger en -gids en woont nu in de Ardennen.

De christelijke mythologie

Nadat keizer Constantijn de stad verliet in 331 omdat hij van Constantinopel zijn nieuwe hoofdstad had gemaakt, nam de bisschop van Rome er de facto de heerschappij over. Zo groeide Rome niet alleen uit tot de hoofdzetel van het nieuwe geloof maar werd het ook het hoofdkwartier van een door-en-door corrupt machtssysteem dat zijn weerga niet kent in de geschiedenis.

Op een voor iedereen begrijpelijke en boeiende wijze, zonder wetenschappelijke pretentie maar steeds onderbouwd met feiten en authentieke gegevens, laat de auteur zien dat de oorsprong van het christendom niét het zogenaamde Heilig Land is maar de in de derde eeuw ernstig in verval verkerende hoofdstad van het Romeinse Rijk.

In de smeltkroes van culturen die Rome was, begonnen fantasierijke verhalen van joden over een messiasachtige figuur die wonderen had gedaan, gestorven was en weer verrezen, zich te vermengen met andere mythologische verhalen waarin gelijkaardige personages met mysterieuze eigenschappen centraal stonden. Zo werd de figuur van Jezus – eigenlijk Jehosjoea -, over wie in de toenmalige historische literatuur met geen woord wordt gerept, gaandeweg gecreëerd op basis van diverse overleveringen en oudere mythologie. 

Historische feiten

Fascinerende historische feiten, concrete overblijfselen en hedendaagse aanwijzingen maken duidelijk dat het christendom pas eeuwen ná het beweerde leven van Jezus is ontstaan en wel door middel van een combinatie van leugens, fantasie en politieke opportuniteit. De lezer maakt kennis met de corrupte maffia die zich in de eeuwen na de val van Rome nestelt op de puinen van het Romeinse rijk en over hun hedendaagse opvolgers die doorgaans niet veel méér integriteit vertonen.

Hoewel machtsmisbruik, corruptie, omkoping en seksuele losbandigheid gewoonlijk worden geassocieerd met het pauselijke Rome van de renaissance maakt dit alles ook vandaag nog integraal deel uit van het dagelijkse leven in het Vaticaan. Het ene schandaal volgt het andere op en ook de zogenaamd progressieve paus Franciscus slaagt er niet in het tij te keren.

U leest alles over ontstaan en ontwikkeling van de christelijke mythologie, zult smullen van de vele anekdotes en verhalen en wordt bij de hand genomen op een tocht doorheen zowel het historische als het hedendaagse Rome. Pittige anekdotes, interessante weetjes, verwijzingen naar onthullende en spraakmakende films, documentaires, TV-reeksen, boeken en krantenartikelen maken dit boek brandend actueel. 

Enkele hoofdstukken die aan bod komen in de christelijke mythologie:

De mythe van de maagd

Waarom de Kerk stelt dat Maria maagd was vóór, tijdens en na de geboorte van Jezus. Waarom geen zinnig mens dit gelooft maar de Kerk toch bij haar standpunt blijft. Waarom Maria in de hemel troont. Waarom zij geen godin mag genoemd worden hoewel ze er alle kenmerken van vertoont.

De Mariamythe

Waarom de Heilige Maagd Maria in alle opzichten een mythologische figuur is. Waarom vrouwen in de Kerk nooit een vooraanstaande rol hebben gespeeld en waarom er zelfs op wordt neergekeken.

De mythe van de heiligen

Waarom de Kerk heiligen creëert en waarom die de goden in het antieke pantheon vervangen. Waarom het christendom zo’n macabere belangstelling heeft voor de Dood. Waarom kerken vol liggen met geraamtes en menselijke overblijfselen. 

De mythe van de christelijke verdraagzaamheid

Waarom geen enkele monotheïstische godsdienst verdraagzaam is. Waarom het Rooms-katholieke christendom zich bij uitstek níet kan beroepen op de door zijn aanhangers zo verlangde verdraagzaamheid. Waarom het antisemitisme niet toevallig even oud is als het christendom.

De mythe van de neutraliteit

Waarom de Kerk het altijd goed heeft kunnen vinden met fascistische dictaturen. Waarom de rol van Pius XII tijdens de Tweede Wereldoorlog zo omstreden is. Waarom Hitler het Vaticaan niet onterecht als een zwijnenstal omschreef.

De mythe van de armoede 

Waarom armoede wordt verheerlijkt als christelijke deugd. Waarom er binnen de machtsstructuren van de Kerk echter weinig of geen armoede wordt geleden en het Vaticaan financieel-economisch mondiaal meespeelt op het hoogste niveau.

Mijn ervaring met dit boek:

Ik moet meteen maar eerlijk bekennen dat ik het boek nog niet uit heb; althans sommige hoofdstukken nog niet. Je kunt het boek namelijk gemakkelijk per hoofdstuk lezen. Het boek bevat een enorme hoeveelheid informatie en is geschreven met een (te) kleine letter. Hierdoor zal je er lang overdoen en het af en toe even wegleggen om het te laten bezinken.

Dit neemt niet weg dat de inhoud zeer interessant is en je van de ene verbazing in de andere verbazing valt. Wat nemen wij toch veel aan voor zoete koek, dacht ik met enige regelmaat. Deze opmerking heeft niets met complot-theorieën en dergelijke te maken. Het is meer gestoeld op het feit dat je door opvoeding en geloof vaak zelf niet diep nadenkt en de geschiedenis ziet door een subjectief perspectief. Alex Tanguy onderbouwt al zijn stellingen met een hoeveelheid foto’s, teksten, informatie en zelfs tabellen. Het doet mij sterk denken aan de boeken van Midas Dekker, die op een zelfde manier zijn boeken schrijft. Het boek is, in mijn ogen, waardevol, informatief én vooral heel interessant.

Mini-interview n.a.v. het verschijnen van De christelijke mythologie

Wat heeft u geïnspireerd dit boek te schrijven?

Toen ik klein was en alles las wat los en vast zat, vond ik thuis het boekje “De kerk die mij boeide”. Blijkbaar was dat in 1957 voor mijn vader verplichte lectuur want hij had zich speciaal laten dopen om met mijn moeder te kunnen trouwen. Hij was “niks”, zij was katholiek en dat ging niet want “twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen”. 

Het was enkel de titel van het boekje dat mij intrigeerde, de rest vond ik onleesbaar. Je kunt dat “boeien” figuurlijk opvatten – zoals het vermoedelijk ook bedoeld was – maar evengoed eerder letterlijk in de betekenis van “ketenen”. En zo ben ik later de katholieke opvoeding van mijn jeugdjaren ook gaan ervaren: extreem beperkend. Je MOEST naar de kerk, je MOEST je communie doen, je MOEST naar een katholieke school, enzovoort. En je vond dat nog allemaal normaal ook, je dacht er niet bij na, het was gewoon zo.

Pas als twintiger heb ik die “boeien” eindelijk kunnen afwerpen. En dat ging eigenlijk heel natuurlijk en werkte extreem bevrijdend. 

Om anderen in dat bevrijdingsproces te steunen besloot ik om wat mij dankzij een langzaam proces van “voortschrijdend inzicht” was duidelijk geworden, helder, meer systematisch en overzichtelijk in boekvorm te gieten.

Hoelang heeft u over dit veelomvattende ‘project’ gedaan? 

Dit is niet iets wat in één enkele beweging uit je pen vloeit. Ik ben er een tiental jaren mee bezig geweest. Maar natuurlijk niet continu – soms werkte ik wekenlang elke avond, soms lag het maandenlang stil. Bovendien is het onderwerp onuitputtelijk: er is zóveel wat je wil bespreken dat je verplicht wordt om keuzes te maken. Ook komen er voortdurend nieuwe gegevens aan het licht. Dingen waarvan je zélf het bestaan (of niet-bestaan) niet kende maar evengoed nieuwe archeologische ontdekkingen. Ook publicaties in kranten en tijdschriften over corruptieschandalen, doofpotoperaties en zelfs ontvoeringen waarbij het Vaticaan betrokken was, boden nieuwe inzichten. 

Hoeveel impact heeft dit project op u zelf gehad?

Hoe meer je je in de materie verdiept, hoe meer je beseft dat je je hele jeugd bedrogen bent en dat je opvoeding beladen was met onzin. Ik neem het mijn ouders – eigenlijk alleen mijn moeder – niet kwalijk want ook zij waren natuurlijk bedrogen. Mijn moeder heeft zich later trouwens radicaal van de Kerk afgekeerd. Wat ik in mijn boek doe – het systematisch ontmaskeren van de geloofswaarheden waar het christendom mee zwaait – heeft ook therapeutisch gewerkt: ik voel me een vrij man, in woord en daad maar nu vooral ook in gedachten.

Wat wilt u bereiken met dit boek?

In de eerste plaats hoop ik mensen die “zoekende” zijn, materiaal aan te leveren om ze te helpen bij hun queeste. Ik wil ze laten inzien dat je zó gemakkelijk bedrogen wordt. En natuurlijk zij niet alleen maar meer dan een miljard christenen in de wereld. En ik weet wel, datzelfde geldt voor elke sekte, cultus of religie. Maar de Rooms katholieke Kerk spant wat mij betreft toch wel de kroon. Ik heb zelfs een tijdje getwijfeld of ik mijn boek niet “Het grootste bedrog aller tijden” zou noemen. Maar bij nader inzien vond ik die titel toch minder origineel. “De christelijke mythologie” klinkt gedurfder want het is een term die je niet mag bezigen – mythologie impliceert namelijk dat het allemaal fantasie is.

Tegelijk hoop ik een beetje dat mijn boek ook een gids kan zijn voor wie geïnteresseerd is in geschiedenis, vooral dan in Rome waar elke straathoek en elke steen getuigen van de wijze waarop de Rooms-katholieke Kerk (de naam zegt het in feite) “ten troon zit op de puinhopen van het Romeinse Rijk”, om Thomas Hobbes te parafraseren. 

Is er een nieuw project/boek in de planning?

Voorlopig ben ik nog bezig aan een herwerkte, meer uitgebreide editie van “De christelijke mythologie”. Maar ik sluit niet uit dat er nog een nieuw werk kan ontstaan dat verder ingaat op één van de deelaspecten. Het menselijk denken en doen is een onuitputtelijke bron van inspiratie.

Tot slot: hoe heet de lieve hond die samen met u op de achterflap staat?

Ik zocht een goede foto en vond dit portret van mijzelf met Toby, onze kruising Münsterlander, wel geschikt. Honden hebben geen last van al die mensen-dingen, hebben geen religie nodig en zijn altijd eerlijk en waarachtig. We moeten er vaker een voorbeeld aan nemen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *