Karl Lagerfeld

Wie is Karl Lagerfeld? Dàt hoor je toch zelden iemand zeggen. Want iedereen ‘kent’ deze man of herkent tenminste zijn...