Vogeltrek

* Oktober herfstweer vogels in de weer volop vogeltrek al te gek * zanglijsters, buizerds en sijzen die rechtlijnig door...