Kerststal – pauze

onze kerk staat in de steigersaangevallen door beeldhouwende krijgersvan binnen en van buitentot aan de hoge zijruiten* dus… helaas geen...